Lyrics: Dax – Apocalypse (+ vertaling)

Dax beschrijft in dit nummer hoe de wereld een soort hel op aarde is geworden.


[Hook] 
I see violence, oh
And I hear sirens, oh, oh, oh
No where to go, no where to run
They gave me the shot, they took away guns
Nothing to eat, we can't go to sleep
We're stuck in our homes
They're flooding the streets
Everyone watching and glued to their screens
Misinformation like every week
Apocalypse!

[Verse 1] 
This ain’t no game better choose your side and protect your soul
Devil is lurking he’s looking for victims in power to use and regain his control
No one to trust everbody's corrupt
End of the world really feels like it’s close
Feels like it’s Truman and I’m just a person they’re watching at home on a evening show
Fake information and all of it’s free
Dumb politicians, Corrupt police
Tanks and riots, bodies piling, smell of corruption is flooding the streets
Children are crying there’s nothing to eat
Left and right, there’s no in between
Who do we trust when it’s us against us and we’ll do anything just to get a retweet
2021 no joke boy you better stay inside pray to God during these times
Let me you give some advice, at night, stay inside, your life has a price, they will buy
Everybody’s trying to fight, gas prices spiked, no bus can’t walk, we can’t drive
Everybody's on edge, trying to get ahead, so I’m chucking up this peace sign
Let me get into the real

[Bridge]
They don’t care how you feel
You’re just animal and you’re their next meal
There’s no peace
I pray to God on my knees
The gates of hell are open we can all, feel that heat

[Verse 2]
I remember when everything changed
When technology went from an aid to the primary poison of all of our brains
We’ve been programmed to think that we need it we slave and we worship it everyday
And in every way we’re becoming the robot they gave us and losing humanities way

[Hook] 
I see violence, oh (so much violence, i see)
And I hear sirens, oh, oh, oh
No where to go, no where to run
They gave me the shot, they took away guns
Nothing to eat, we can’t go to sleep
We’re stuck in our homes
They’re flooding the streets
Everyone watching and glued to their screens
Misinformation like every week
Apocalypse!

[Bridge]
If you're a soldier stand up ya know
Stay 10 toes, look 'em in the face, don’t don’t don’t you fold
They’re watching your moves, I hope that you know

[Verse 3] 
People are dying because of religion
Selling sex, selling children
Genocides, waters rise, homicides, missing women
Rich got richer, what did they do?
Man they cut out the small business
Fake statistics, flood the streets with drugs and filled up all the prisons
They’re shifting the energy, you can’t see the enemy
God is returning, they don’t got to say it, the climate's been telling me
From the way they’re abusing the teachings and pushing religion like it’s an accessory
Pick a side it’s the dark or the light, in the scariest times that we’ve seen in a century

[Hook] 
I see violence, oh
And I hear sirens, uh oh oh
No where to go, no where to run
They gave me the shot, they took away guns
Nothing to eat, we can’t go to sleep
We’re stuck in our homes
They’re flooding the streets
Everyone watching and glued to their screens
Misinformation like every week
Apocalypse!

[Outro]
Put ya' lighters up
Put ya' lighters up
Put ya' lighters up, apocalypse!

Vertaling

[Refrein]
Ik zie geweld, oh
En ik hoor sirenes, oh, oh, oh
Kan nergens heen, kan nergens vluchten
Ze gaven me ''de shot'', ze namen onze wapens af
Niets te eten, we kunnen niet slapen
We zitten vast in onze huizen
Ze zetten de straten onder water
Iedereen kijkt en klampt zich vast aan hun schermen
Verkeerde informatie zoals elke week
Apocalyps!

[Verse 1]
Dit is geen spel, beter kies je een kant en bescherm je je ziel
De duivel loert, hij is op zoek naar slachtoffers, die aan de macht zijn, om te gebruiken en zijn macht mee terug te winnen
Niemand te vertrouwen, iedereen is corrupt
Het voelt echt alsof het einde van de wereld nabij is
Het voelt als Truman en ik ben gewoon die persoon naar wie ze thuis kijken tijdens een avondshow
Valse informatie, allemaal gratis
Domme politici, corrupte politie
Tanks en rellen, lichamen stapelen zich op, de geur van corruptie overspoelt de straten
Kinderen huilen, er is niets te eten
Links en rechts, er is geen tussenweg
Wie vertrouwen we nog als we tegenover onszelf staan, alles maar doen voor een retweet
2021 geen grap jongen, beter binnen blijven en tot God bidden in deze tijden
Laat me je wat advies geven, blijf 's nachts binnen, je leven heeft een prijs, ze zullen het kopen
Iedereen probeert te vechten, benzineprijzen stijgen, geen bus, kan niet lopen, kan niet rijden
Iedereen is gespannen en probeert vooruit te komen, dus ik gooi dit vredesteken in de lucht
Laat me in het echte komen

[Brug]
Het maakt ze niet uit hoe je je voelt
Je bent gewoon een dier en je bent hun volgende maaltijd
Er is geen vrede
Ik bid tot God op mijn knieën
De poorten van de hel staan open, we kunnen allemaal die hitte voelen

[Verse 2]
Ik herinner me dat alles veranderde
Toen technologie van een hulpmiddel veranderde in het primaire gif van al onze hersenen
We zijn geprogrammeerd om te denken dat we het nodig hebben als slaaf en we aanbidden het elke dag
En in elk opzicht worden we de robot die ze ons gaven en verliezen we het menselijke uit het oog

[Refrein]
Ik zie geweld, oh (zoveel geweld, zie ik)
En ik hoor sirenes, oh, oh, oh
Kan nergens heen, kan nergens vluchten
Ze gaven me ''de shot'', ze namen onze wapens af
Niets te eten, we kunnen niet slapen
We zitten vast in onze huizen
Ze zetten de straten onder water
Iedereen kijkt en klampt zich vast aan hun schermen
Verkeerde informatie zoals elke week
Apocalyps!

[Brug]
Als je een soldaat bent, sta dan op
Blijf met beide voeten op de grond staan, kijk ze in de ogen, geef je niet gewonnen
Ze kijken naar je bewegingen, ik hoop dat je het weet

[Verse 3]
Mensen sterven vanwege religie
Verkopen seks, verkopen kinderen
Genocides, het water stijgt, moorden, vermiste vrouwen
Rijk werd rijker, wat deden ze?
Man, ze hebben het MKB kapot gemaakt
Valse statistieken, overspoelden de straten met drugs en vulden alle gevangenissen
Ze verschuiven de energie, je kunt de vijand niet zien
God komt terug, ze hoeven het niet te zeggen, het klimaat vertelt het me
Van de manier waarop ze de leringen misbruiken en religie pushen alsof het een accessoire is
Kies een kant, het is het donker of het licht, in de engste tijden sinds eeuwen

[Refrein]
Ik zie geweld, oh
En ik hoor sirenes, oh, oh, oh
Kan nergens heen, kan nergens vluchten
Ze gaven me ''de shot'', ze namen onze wapens af
Niets te eten, we kunnen niet slapen
We zitten vast in onze huizen
Ze zetten de straten onder water
Iedereen kijkt en klampt zich vast aan hun schermen
Verkeerde informatie zoals elke week
Apocalyps!

[Outro]
Schijn een lichtje
Schijn een lichtje
Schijn een lichtje
Apocalyps!


Interessant? Delen zal schelen!

0 Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *