Hoe we als vrije Westerse samenleving op subtiele wijze worden geïndoctrineerd

Indoctrinatie op massale schaal. Het gebeurt ook bij ons in het ''vrije'' Westen, zij het op uiterst subtiele wijze.


Als social dier worden we onontkoombaar gevormd door de culturele context waarin we opgroeien. Je ontwikkelt je als mens in een bepaalde omgeving en bent daarbij ook nog eens onderhevig aan de huidige tijdsgeest. Toch zijn er vandaag de dag nog genoeg manieren om de subtiele indoctrinatie te ontwijken en op zoek te gaan naar andere invalshoeken. Een essentiele eerste stap hiervoor is herkenning. In dit artikel onthul ik hoe we, als zogenaamd ”vrije” Westerse samenleving, op subtiele wijze worden geïndoctrineerd.

 1. 1 Begin zo vroeg mogelijk (educatie)


 2. 2 Creëer de illusie van politieke keuze (schijndemocratie)


 3. 3 Gebruik simplistische stereotypen om de publieke opinie te beïnvloeden (verdeeldheid)


 4. 4 Meng feiten met leugens


 5. 5 Een grote leugen is overtuigender dan een kleine leugen.


 6. 6 Herhaal een leugen vaak genoeg en de massa zal het als de waarheid beschouwen


 7. 7 Geef de massa "brood en spelen" om ze goed gevoed en afgeleid te houden


 8. 8 Valse tweedeling. Promoot het zwart-wit-denken en elimineer nuance


 9. 9 Verspreid propaganda met alle mogelijke middelen


 10. 10 Sluit andersdenkenden uit d.m.v. spot en laster (stigmatisering)


 11. 11 Controleer beide kanten van het debat (gecontroleerde oppositie)


 12. 12 De massa laat zich sneller leiden door emotie dan door rede


 13. 13 Drijf de oppositie in een hoek. Vechten ze terug? Kies dan de slachtofferrol


 14. 14 Label al het niet-conformistische gedrag als pathologisch en promoot "genezing" voor henInteressant? Delen zal schelen!

1 Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *