Lyrics: Dax – Gotham (+ vertaling)

In dit nummer gebruikt Dax de term Gotham als metafoor voor het snelle digitale leven dat veel jonge mensen in de stad nastreven.


Lyrics

[Verse 1]
I think that we’re headed down the wrong road
Fake’s real and they say real is fake woke
False prophets on these screens everywhere we go
But what did you expect when dumb people got smartphones
More memes cool, make it all a big joke
Crown your fake kings and let them sit up on your fake thrones
You’re young now, but just wait until you grow old
When life gets real you will remember all these words I wrote
I went roaming, walked multiple ways for 40 nights, 40 sleeps, yes multiple days
In the desert, no food, water, searching for the answers but you listen to these people who got nothing to say
You wouldn’t know real, if it slapped you right in the face
Ain’t for the culture I can tell by the shit you embrace
I’m in Gotham but my minds in a different place
So fuck your co-signs, money, and your radio play
I be shaking when I write my music
I’ve been anti-violent, but don’t push me ’cause I just might do it
They won’t give you no credit ’cause they know you’ll use it
And that’s what happens when the master starts fearing the student
In this city you’re a number they don’t see you as human
Just a puppet they replace for their games and amusement
In a city full of angels with the biggest influence
I see demons with a platform who just fucking abuse it
In Gotham, everybody knows everybody
If you ain’t got a blue check, you ain’t anybody
Re-do, repeat, sleep, double tap, see, copy
Lost souls unaware they’re turning into dead zombies
Everywhere you look is plastic, all fabricated
Everything you’ve seen on TV was exaggerated
Don’t nobody see you till you get a million followers
And when you do they treat you like you’re someone and you’re validated
What do you do? How much money you make?
Who do you know? What do you drive? Where do you stay?
And while you’re answering those questions
They’ll be calculating how much of it they can see themselves trying to come in and take
If you’re fragile don’t you even try come to this place
They gon’ build you just to break you then rebuild you to break
Let you reach your own limit then heroically save and that’s exactly how Gotham turns you into a slave

[Hook]
In Gotham
Everyone goes and they lose their souls
‘Cause they can’t control in Gotham
Everyone lies, it’s an eye for an eye
You will lose your minds in Gotham
Everyone goes and they lose their souls
‘Cause they can’t control in Gotham
Livin’ in Gotham, livin’ in Gotham
Livin’ in Gotham, livin’ in Gotham

[Verse 2]
Nobody’s from here, but everybody comes here
Wanting to be famous till they realize the price of fame
Brings close everything that they once feared
Consumed by the algorithm, it becomes clear
Life’s a simulation all controlled by a puppeteer
Blind people leading blind people driving cars
To a destination that is unclear while they can’t steer
One year, two years, three years, four
Drugs, alcohol, addiction, morgue
Fake friends, women gold-digging as a sport
Who convince you, you should live a whole life you can’t afford
Nobody sees you, you’re continuously ignored
Everybody wants fame, they don’t care what it’s for
They don’t wanna build theirs, they’re just try’na take yours
This is dog eat dog in this messed up world
You think you need this place but you don’t
Happiness is not a physical place you call home
Did you ever wonder why you feel like you feel
When you take that time away from your phone
Fake shit goes viral, we know this won’t
They’ll say they care but will never show
Gotham isn’t just a place it’s a mind state
Watered by the thoughts that manifest what you grow

[Hook]
In Gotham
Everyone goes and they lose their souls
‘Cause they can’t control in Gotham
Everyone lies, it’s an eye for an eye
You will lose your minds in Gotham
Everyone goes and they lose their souls
‘Cause they can’t control in Gotham
Livin’ in Gotham, livin’ in Gotham
Livin’ in Gotham, livin’ in Gotham

[Bridge]
Don’t tell them how you feel ’cause I promise they won’t call back
Everybody’s in it for money so it’s all bad
Killing off my demons I’m rapping this in all black
I ain’t gotta, I ain’t gotta, I ain’t gotta, I ain’t gotta

[Outro]
Prove nothing to Gotham
They ain’t done nothing for me
For me

Vertaling

[Verse 1]
Ik denk dat we de verkeerde weg inslaan
Nep is echt, en ze zeggen dat 'echt' nep is
Valse profeten op onze schermen, overal waar we gaan
Maar wat dacht je dan dat er zou gebeuren als je domme mensen smartphones geeft
Meer memes, maak er allemaal een grote grap van
Bekroon je nep-koningen en laat ze op je nep-tronen zitten
Je bent nu jong, maar wacht maar tot je oud bent
Als het leven echt wordt, zul je al deze woorden die ik schreef onthouden
Ik zwierf rond, liep 40 dagen, 40 nachten, ja meerdere dagen
In de woestijn, geen eten, water, op zoek naar antwoorden, maar je luistert naar deze mensen die niets te zeggen hebben
Je zou de waarheid niet herkennen, al sloeg het je in je gezicht
Het gaat je niet om cultuur, dit kan ik zien door de shit die je omarmt
Ik ben in Gotham, maar mijn gedachten zijn op een andere plek
Dus f*ck je co-signs, geld en je speeltijd op de radio
Ik tril als ik mijn muziek schrijf
Ik ben anti-geweld, maar zet me niet onder druk, want misschien doe ik het gewoon
Ze geven je geen krediet omdat ze weten dat je het zult gebruiken
En dat is wat er gebeurt als de meester de student begint te vrezen
In deze stad ben je een nummer, ze zien je niet als mens
Gewoon een pop die ze vervangen voor hun spelletjes en amusement
In een stad vol engelen met de grootste invloed
Zie ik demonen met een platform die het keihard misbruiken
In Gotham kent iedereen, iedereen
Als je geen blauw vinkje hebt, ben je niemand
Opnieuw doen, herhalen, slapen, dubbeltikken, zien, kopiëren
Verloren zielen zijn zich niet bewust dat ze veranderen in dode zombies
Overal waar je kijkt is plastic, allemaal gefabriceerd
Alles wat je op tv hebt gezien, was overdreven
Niemand ziet je totdat je een miljoen volgers hebt
En als je dat eenmaal hebt bereikt, behandelen ze je alsof je iemand bent
Wat doe jij? Hoeveel verdien je?
Wie ken je? Wat rijd je? Waar verblijf je?
En terwijl je die vragen beantwoordt
Berekenen ze hoeveel ze aan je kunnen verdienen
Als je kwetsbaar bent, probeer dan niet eens naar deze plek te komen
Ze hemelen je op om je te breken, maken je opnieuw groot om je weer kapot te maken
Laten je je limiet bereiken en redden je dan heldhaftig, en dat is precies hoe Gotham (de snelle/ moderne/ digitale stad) je verandert in een slaaf

[Refrein]
In Gotham
Neemt iedereen het ervan, verliezen ze hun ziel
Omdat ze geen controle over zichzelf hebben in Gotham
Iedereen liegt, het is oog om oog
Je wordt gek in Gotham
Iedereen gaat en ze verliezen hun ziel
Omdat ze geen controle hebben in Gotham
Leven in Gotham, leven in Gotham
Leven in Gotham, leven in Gotham

[Verse 2]
Niemand komt hier vandaan, maar iedereen komt hier
Willen beroemd worden, totdat ze de prijs van roem beseffen
Alles komt dichtbij waar ze ooit bang voor waren
Geconsumeerd door het algoritme, wordt het duidelijk
Het leven is een simulatie, allemaal bestuurd door een poppenspeler
Blinde mensen leiden blinde mensen met de auto
Naar een onbekende bestemming terwijl ze niet weten hoe ze moeten sturen
Een jaar, twee jaar, drie jaar, vier
Drugs, alcohol, verslaving, lijkenhuis
Nepvrienden, vrouwen die golddiggen als sport
Wie overtuigt je ervan dat je een heel leven moet leiden dat je je niet kunt veroorloven
Niemand ziet je, je wordt continu genegeerd
Iedereen wilt roem, het maakt ze niet uit waar het voor dient
Ze willen niet eens hun eigen roem opbouwen, maar proberen die van jou af te pakken
Dit is een hond-eet-hond in deze verknoeide wereld
Je denkt dat je deze plek nodig hebt, maar dat is niet zo
Geluk is geen fysieke plek die je thuis noemt
Heb je je ooit afgevraagd waarom je je voelt zoals je voelt?
Als je wat minder tijd op je telefoon zou zitten
Neppe shit gaat viraal, dit nummer niet
Ze zullen zeggen dat het ze iets kan schelen, maar zullen nooit komen opdagen
Gotham is niet alleen een plaats, het is een manier van zijn/ denken
Bewaterd door de gedachten die manifesteren wat jij laat groeien

[Refrein]
In Gotham
Neemt iedereen het ervan, verliezen ze hun ziel
Omdat ze geen controle over zichzelf hebben in Gotham
Iedereen liegt, het is oog om oog
Je wordt gek in Gotham
Iedereen gaat en ze verliezen hun ziel
Omdat ze geen controle hebben in Gotham
Leven in Gotham, leven in Gotham
Leven in Gotham, leven in Gotham

[Brug]
Vertel ze niet hoe je je voelt, want ik beloof je dat ze niet terugbellen
Iedereen doet het voor geld, dus het is allemaal slecht
Doodt mijn demonen, ik rap dit in een zwart pak
Ik heb niets, ik heb niets, ik heb niets, ik heb niets,

[Outro]
Te bewijzen aan Gotham
Ze hebben niets voor mij gedaan
Voor mij


Interessant? Delen zal schelen!

0 Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *