Lyrics: Dax – Child Of God (+ vertaling)

In het nummer Child Of God vertelt Dax dat hij zijn faam altijd zal blijven gebruiken om een lichtend voorbeeld te zijn voor de mensen op deze wereld.


Lyrics

[Verse 1]
Dear God
Thank you for leading me down this path
I’m thankful for the man that I am
At first, I didn’t understand
Now I see the tribulations that I faced, we’re all part of the plan
I tried to walk a way I wasn’t whole
You filled the gap inside my heart and let me know I had a soul
I was bleeding on the inside, nobody could see
Then I looked into the mirror, he was staring back at me
Now I gotta say
I was lost, where’d I go
Now I’m here, glory road
Child of God, not a sheep
Lost my way, came on home
Used to think the world was cold and I was fighting all alone
Until I made that call and heard his voice and touch right through that phone
All my pain, all my stress
Added to the dumb neglect
I used to take my burdens and disperse them round to all my friends
Anger and frustration was a means, but never to an end
Until you picked me up and took that weight right up off my chest
A child of God
Nothing more, nothing less
Born sinner, not by choice
But also born blessed
I could feel the pressure building up and choking at my neck
Then God told me take a breath and he would handle all the rest
I’m not a stranger to evil
I’ve done wrong to people
I’ve told lies but in his eyes I am still equal
My words weaponize, bars save lives they lethal and take off in the sky spread wings like eagles
My life’s an open book, something for the world to see
People watching what I do, so I’m careful of words I speak
Came up as a child, I never thought that this was what I’d be
But now that it’s my path, I swear to God that I won’t fail to lead
Speaking positivity with every single breath I breathe
Looking up to God, I’m on my hands and down on my knees
Asking him to grant me with the strength in this world agreed
To be the person that will have a shoulder when they need to lean
Promises I made to you, God yes I will keep
May not be who they want, but I’m making what they need
Rose from the dirt in middle of the concrete
And bloomed to a tree to create and disperse seeds
Impact is what I bleed
Won’t fall for anything
I answer to God, I don’t answer to no human being
I am not slave, I am not the devil nor a fiend
I’m a child of God, just like you, we're on the same team
Grab my hand, stand up, I won’t leave you
You need me just as much as I need you
Fight these battles with me, I promise that you will see through
And stand tall over things beneath you
Child of God
He is I, and you are him
To see God we must first look within
No where else, no place, no human, no race
Just us, and faith, till we meet again
It’s Dax

[Outro]
We were all created in Gods image
Each and every single one of us
Spread love
Receive love
And have faith
Amen

Vertaling

[Verse 1]
Lieve God
Bedankt dat je me op dit pad hebt geleid
Ik ben dankbaar voor de man die ik ben
Eerst begreep ik het niet
Nu zie ik de beproevingen waarmee ik werd geconfronteerd, we maken allemaal deel uit van het plan
Ik probeerde een weg te bewandelen, ik was niet één met alles
Je vulde het gat in mijn hart en liet me weten dat ik een ziel had
Ik bloedde van binnen, niemand kon het zien
Toen keek ik in de spiegel, hij staarde terug naar mij
Nu moet ik zeggen
Ik was verdwaald, waar ging ik heen
Nu ben ik hier, op weg naar lof
Kind van God, geen schaap
Raakte de weg kwijt, weer thuis gekomen
Dacht altijd dat de wereld koud was en dat ik er alleen voor stond
Tot ik een oproep deed, zijn stem hoorde en Hem kon voelen door de telefoon
Al mijn pijn, al mijn stress
Toegevoegd aan de domme verwaarlozing
Ik verspreidde mijn lasten naar al mijn vrienden
Woede en frustratie waren een middel maar nooit een doel
Tot je me oppakte en dat gewicht van mijn borst nam
Een kind van God
Niets meer, niets minder
Geboren zondaar, niet uit vrije keuze
Maar ook gezegend geboren
Ik voelde de druk toenemen, het verstikte mijn nek
Toen zei God dat ik adem moest halen en dat hij de rest zou regelen
Ik ben geen onbekende in het kwaad
Ik heb mensen onrecht aangedaan
Ik heb leugens verteld, maar in zijn ogen ben ik nog steeds gelijk
Mijn woorden wapenen, bars redden levens, ze zijn dodelijk en stijgen op in de lucht, spreiden vleugels als adelaars
Mijn leven is een open boek, iets voor de wereld om te zien
Mensen kijken naar wat ik doe, dus ik ben voorzichtig met woorden die ik spreek
Kwam op als een kind, nooit gedacht dat dit was wat ik zou zijn
Maar nu het mijn pad is, zweer ik bij God dat ik niet zal nalaten om te leiden
Positief spreken met elke ademhaling die ik adem
Opkijkend naar God, zittend op mijn handen en knieën
Hem vragen om mij de kracht in deze wereld te schenken, Bevestigd
Om de persoon te zijn die een schouder biedt waarop men kan leunen
Beloften die ik je heb gemaakt, God, die zal ik houden
Ik ben misschien niet degene die ze willen dat ik ben, maar ik maak wat ze nodig hebben
Stond op uit het niets in het midden van beton
En bloeide tot een boom om zaden te creëren en te verspreiden
Impact is wat ik bloed
Zal nergens voor vallen
Ik antwoord alleen aan God en niet aan welk mens dan ook
Ik ben geen slaaf, ik ben niet de duivel of een monster
Ik ben een kind van God, net als jij, we zitten in hetzelfde team
Pak mijn hand, sta op, ik zal je niet verlaten
Je hebt me net zo hard nodig als ik jou
Vecht deze gevechten met mij, ik beloof dat je er doorheen zult komen
En sta hoog boven de dingen onder je
Kind van God
Hij is ik, en jij bent hem
Om God te zien, moeten we eerst naar binnen kijken
Nergens anders, geen plaats, geen mens, geen ras
Alleen wij, en geloof, tot we elkaar weer ontmoeten
Het is Dax

[Outro]
We zijn allemaal geschapen naar Gods evenbeeld
Ieder van ons
Verspreid liefde
Ontvang liefde
En heb vertrouwen
Amen


Interessant? Delen zal schelen!

0 Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *